19
apr

Branschorganisation för skoternäring...

på väg att bildas

org

Den 14-15 april samlades besöksnäringen med intressenter för skoterfrågor för att diskutera hur man på ett hållbart sätt kan arbeta med skoterturism. Ett genomgående samtalsämne har varit avsaknaden av en branschorganisation för skoternäringen. Under fredagen enades man att gemensamt arbeta för att bilda en sådan branschorganisation.

Skoterturismen ökar år efter år och skapar tusentals arbetstillfällen runt om i landet. Företag startas med inriktning på exempelvis uthyrning, guidning, logi och preparering av leder. Bland dessa entreprenörer diskuteras bland annat frågor som utbildning, marknadsföring, ekonomisk hållbarhet, miljöpåverkan, markägarfrågor och olika lagstiftningar. Däremot finns ingen gemensam röst för skoternäringen.

Behovet av en branschorganisation som kan föra näringens frågor gentemot myndigheter, politiker och så vidare är nödvändigt. Därför har Jämtland Härjedalen Turism fått uppdraget att gå vidare och påbörja uppstarten av en branschorganisation.

"Jag har hållit på i 10 år med det här, och alltid saknat en gemensam röst för skoternäringen. Bland samarbetspartners och kollegor har vi länge efterfrågat en branschorganisation - en samlad röst och något att luta sig mot. Länge har vi stångat huvudet i väggen, men nu kommer vi kunna se framåt och gemensamt utvecklas."

- Lennart Jonsson, Frihetsbolaget AB i Vemdalen

"Vi har talat mycket om respekt och vikten av goda relationer med de som äger marken där skoterturism bedrivs. En branschorganisation som arbetar med kvalitets- och attitydfrågor inom skoterturismen är ett viktigt steg framåt"

- Sven-Erik Hammar, markägare Funäsdalen och vice ordförande LRF

"Skoteråkning är så mycket. Det är en livsstil, en turistattraktion, en rekreationsmöjlighet och ett arbetsredskap för många. Områden för skoteråkning kräver samverkan och ordning och reda för alla intressenter, och det har framkommit tydligt under konferensen. Jag ser fram emot fortsatt dialog i olika forum."

- Gunilla Zetterström-Bäcke (S), kommunalråd Härjedalens kommun

"Det har varit en otroligt värdefull konferens där jag har fått flera viktiga inspel som jag tänker driva vidare i riksdagen. Redan under dagen har jag faktiskt fått underlag till två interpellationer. Vilket engagemang skoternäringen visar!"

- Saila Quicklund (M), riksdagsledamot

"Strömsund har redan tagit stafettpinnen i och med att vi har en sådan stor skoterturism, framför allt inom friåkning. Det ser vi självklart positivt på. Vad som också är väldigt positivt är bildandet av en branschorganisation, eftersom det inte bara är en strömsundsfråga utan en nationell fråga, med ett gemensamt ansvar att hantera frågan."

- Göran Bergström (S), kommunalråd Strömsunds kommun

"Snöskoterturismen i Åre kommun behöver stärkas. Den viljan finns från kommunen, och visas bland annat genom att på konferensen deltog så mycket som tre politker från tre olika partier."

- Daniel Danielsson (C), oppositionsråd Åre kommun

KONTAKTA OSS

SNOWMOBILE

Malmgatan 4

794 31 Orsa

redaktionen@snowmobile.se