03
maj

Rekordförsäljning!

Pressmeddelande från Snöfo, Sveriges Snöfordonleverantörer

 JK45393

Antalet nya snöskotrar säsong 2015 – 2016 slår nya rekord med 9799 nya snöskotrar. Intresset har alltid varit stort och fortsätter att så vara.

Intresset för snöskotrar är fortsatt mycket stort och när vi summerar nyregistreringen för skotersäsongen 2015 – 2016 är det nytt rekord med 9799 nya snöskotrar. Tillgänglig statistik från och med 1999 – 2000 visar en tydlig positiv trend som pekar uppåt.

Intresset för snöskotern har många dimensioner. För boende i glesbygd kan den vara nödvändig för att få livet att fungera medan andra använder den uteslutande för rekreation.

Även intresset att själv köra snöskoter bland kvinnor har ökat markant de senaste åren. Kvinnor vill numera köra sin egen skoter och inte bara åka med.

För många näringsidkare, exempelvis fjällanläggningar och safariföretag, har det växande intresset för snöskoterkörning dessutom inneburit fler besökare och ökade intäkter.

- En snöskoter är mycket mer än enbart ett transportmedel. Snöskotern innebär frihet, möjlighet att komma ut i väglöst land, fantastiska naturupplevelser, social gemenskap och mycket mer. Snöskotern är en livsstil helt enkelt, säger Per Johansson, vd för Snöfo.

-Den tekniska utvecklingen gällande snöskotrar har gått fort framåt de senaste åren. En stor del av utvecklingen har fokuserats på att få dem tystare och betydligt bränslesnålare.

Att de blivit tystare är något som märks tydligt då man idag möter en modern snöskoter; man ser den ofta med blotta ögat före man hör ljudet, säger Jan Andersson, ordförande i Snöfo och vd för BRP Sweden AB

frsljning

KONTAKTA OSS

SNOWMOBILE

Malmgatan 4

794 31 Orsa

redaktionen@snowmobile.se