Villkor och regler

Leverantörerna ( "We ", "US ", "vår ") för den tjänst som tillhandahålls av den här webbplatsen ( "tjänsten ") är inte ansvariga för användarskapat innehåll och konton. Innehåll inlämnade uttrycka synpunkter från sin författare endast.

Den här tjänsten är endast tillgänglig för användare som är minst 13 år gamla. Om du är yngre än så ska du inte registrera dig för denna tjänst. Om du registrerar dig för denna tjänst, intygar du att du är denna ålder eller äldre.

Allt innehåll som du skickar, laddar upp eller på annat sätt gör tillgängligt för tjänsten ( "content ") kan granskas av personalen. Allt innehåll som du skickar eller laddar upp kan skickas till tredje parts verifieringstjänster (inklusive, men inte begränsat till, skräppost förebyggande tjänster). Lämna inte in något innehåll som du anser vara privat eller konfidentiellt.

Du samtycker till att inte använda tjänsten för att skicka eller länka till något innehåll som är ärekränkande, kränkande, hatiskt, hotande, spam eller spam-liknande, som kan kränka, innehåller vuxen eller anstötligt innehåll, innehåller personlig information om andra, risker upphovsrätt uppmuntrar till olaglig verksamhet eller på annat sätt bryter mot lagar. Du är helt ansvarig för innehållet i, och eventuell skada till följd av, det innehållet eller ditt uppförande.

Vi kan ta bort eller ändra innehåll som skickas in när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning. Begäran om innehåll som ska tas bort eller ändras kommer endast att ske efter eget gottfinnande. Vi kan avsluta din åtkomst till hela eller delar av tjänsten när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning.

Du beviljar oss en icke-exklusiv, permanent, oåterkallelig, obegränsad licens att använda, publicera eller publicera ditt innehåll i samband med tjänsten. Du behåller upphovsrätten över innehållet.

Dessa villkor kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte registrera dig eller använda tjänsten. Användning av tjänsten innebär att dessa villkor accepteras. Om du vill stänga ditt konto, vänligen kontakta oss.