Unga snöskoterförare tar stora risker

PRESSMEDDELANDE 2014-12-12

Allt fler snöskoterförare, i synnerhet de unga, kör utanför preparerade leder och är beredda att ta risker i lavinfarlig terräng. De senaste åren har antalet rapporterade snöskoterolyckor med personskador minskat, men friåkningstrenden riskerar att vända utvecklingen. Det är en av slutsatserna i rapporten “Snöskoteråkning i Sverige – trender, vanor, attityder och kunskapsnivåer”, som nu presenteras av Fjällsäkerhetsrådet i samarbete med Nationella Snöskoterrådet och magasinen Snowrider och Snowmobile.

– Åkning utanför skoterlederna ställer krav på kunskap och erfarenhet. Många snöskoterförare utsätter sig själva och andra för risker som de inte alltid inser själva. Vi hoppas att vår nya kartläggning och rapport ska bidra till en debatt som i förlängningen minskar antalet olyckor och tillbud, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

I enkätundersökningen, som besvarats av nära 3 000 snöskoterförare i hela landet, svarar sex av tio att de ser sig som friåkare, det vill säga att de mest kör utanför skoterlederna. Bland gruppen unga åkare (20 år och yngre) definierar sig hela åtta av tio som friåkare. Unga snöskoterförare är också de mest riskvilliga. Åtta av tio i denna grupp säger att de är beredda att ta risker i större eller mindre utsträckning för att få bra skoteråkning. Det kan jämföras med fem av tio i hela respondentgruppen.

Friåkning är en ökande trend bland snöskoterförare i hela landet. Närmare fyra respondenter av tio uppger att de oftare kör utanför skoterlederna i dag än de gjorde för tre år sedan. En del i utvecklingen är trenden att söka sig mot branta fjällsluttningar vilket ofta är farliga platser; var tredje respondent i undersökningen kör regelbundet i lavinterräng. I denna grupp värderar bara tre av tio sin egen lavinkunskap som god. Bland det mycket begränsade antal som har med sig lavinutrustning uppger en tredjedel att de sällan eller aldrig tränar på att använda utrustningen.

Flera studier från både USA och Kanada visar att nära hälften av de som omkommer i lavinolyckor numera är snöskoterförare, från att tidigare ha utgjort en blygsam andel. Det finns tecken på en liknande utveckling i Sverige. I Norge är det redan ett faktum.

– Att många numera söker sig till lavinfarliga områden hänger ihop med att moderna och motorstarka snöskotrar tar sig fram i områden som tidigare var otillgängliga. Det är viktigt att förarna förstår vilka risker de utsätter sig själva och andra för, säger Per-Olov Wikberg.

Ett glädjande resultat från undersökningen är att attityderna till snöskoteråkning och alkohol håller på att förändras. Tidigare studier visar att hälften av de omkomna i snöskoterolyckor varit alkoholpåverkade. Detta är ett beteende som nu ser ut att ändras. Nio av tio respondenter tar helt avstånd från snöskoteråkning och alkohol.

Om undersökningen: Under februari och mars 2014 genomförde Fjällsäkerhetsrådet en enkätundersökning i samarbete med Nationella Snöskoterrådet och snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Sammanlagt besvarades enkäten av 2917 snöskoterförare i hela landet.

Läs rapporten i sin helhet: www.fjallsakerhetsradet.se/snowriderenkaten
Läs mer om Fjällsäkerhetsrådets information om lavinsäkerhet på: www.fjallsakerhetsradet.se/laviner

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen antar vi att du är nöjd med det. Acceptera Läs mer