Allt fler nobbar alkohol

i samband med snöskoterkörning

Under de senaste tio åren har fler än åttio dödsolyckor med snöskoter inträffat. Alkohol har historiskt varit involverat i fler än hälften av alla snöskoterrelaterade dödsfall och april är den värsta olycksmånaden. Nu syns en förändring. Allt fler snöskoterförare tar helt avstånd från alkohol i samband med snöskoterkörning. Det visar en undersökning som Nationella Snöskoterrådet har genomfört.

Pressmeddelande

– Varje dödsfall på snöskoter är ett för mycket. Vi vet från vetenskapliga studier att alkohol har varit en starkt bidragande orsak till många av dessa dödsfall. Därför är det glädjande att de attitydförändringar som vi kunnat märka de senaste åren nu bekräftas i vår studie. Det är angeläget att fortsätta att tala öppet om alkohol och snöskoterkörning för att påverka fler att avstå, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet genomförde i maj av 2017 en enkätundersökning som besvarades av 1 657 snöskoterförare i hela landet. Respondenterna fick ta ställning till påståendet: ”Det är okej att köra snöskoter även om man har druckit alkohol”. Drygt nio av tio (93 procent) tog helt avstånd från detta.
Attityderna är liknande hos dem respondenterna känner. På frågan om det är okej att kör snöskoter svarar fler än åtta av tio (85 procent) att ”de flesta jag känner” tar avstånd från detta.

Respondenterna ombads också att värdera hur attityderna har förändrats under de senaste tio åren. Tre av fyra anser att attityderna till alkohol i samband med snöskoterkörning har blivit mindre tillåtande under denna tidsperiod. Störst är andelen bland förarna i åldersgruppen 51–60 år. Där svarar drygt åtta av tio (83 procent) att attityderna har blivit mindre tillåtande.

Flera respondenter lyfter fram det förändrade körsättet som en bidragande orsak till attitydförändringen. Respondenterna menar att dagens friåkning är så krävande att det är uteslutet att vara påverkad av alkohol. Bland de yngre förarna förs också uppfattningen fram att alkohol är något som mest förekommer bland äldre snöskoterförare i samband med pimpelfiske eller vid transport till och från fester.
Studier visar att alkohol historiskt varit involverad i hälften av alla snöskoterrelaterade dödsolyckor. Hos denna grupp förolyckade har halten alkohol i blodet i genomsnitt varit 1,9 promille, vilket är långt över gränsen för grovt rattfylleri som är 1,0 promille. Omkring åttio dödsolyckor med snöskoter har inträffat de senaste tio åren och april är statistiskt sett den värsta olycksmånaden då 25 procent av alla dödsfall inträffar.

– Påskveckan är högsäsong för snöskoterkörning. Vi har upplevt allt för många tragedier under denna period av vintern på grund av snöskoterfylla. Vi välkomnar de sundare attityderna och uppmanar alla påsklovsfirare att avstå från alkohol i samband med snöskoterkörning, säger Per-Olov Wikberg.

 

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes i april och maj 2017. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 1 657 snöskoterförare i hela landet.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen antar vi att du är nöjd med det. Acceptera Läs mer