Från 550cc till 600cc i Norge!

Information om att Norge (NMF) har gjort endringer når det gjelder den yngste klassen innen snowcross. Denne klassen het før 12-14 år og kjørtes med maskiner med max 600ccm luftkjølte motorer (i praksis 550ccm).
Grenen snowcross ser med bekymring på den stadig mer sviktende rekruttering innen sporten og dannet høsten 2016 et rekrutteringsutvalg som skulle se på ulike tiltak for å snu denne trenden.

Et av problemene som vi ser er at det ikke produseres 550 crossmaskiner mer.
Vi har derfor fra og med inneværende sesong endret den yngste klassen til “rekrutt 11-13” , og vil fra 1/1-18 la de som fyller 14 år i sesongen få velge om de vil kjøre 11-13 eller rykke opp til 14-16.

Vi har mer eller mindre kopiert det amerikanske reglementet for klassen “junior novice 10-13”

Vi tillater dermed i denne klassen inntil 600ccm vannkjølte maskiner (pro stock maskiner) med reduksjonskit.

Største fordelen med dette er at du i teorien kan benytte samme scooter fra du er 11 år og videre i alle klasser.

Et utdrag fra NMF sitt snowcrossreglement:

Klassen betegnes som Rekrutt 11-13. Maksimum 600 ccm luftkjølt motor og 600 ccm for 4-takt vannkjølt motor, eller en maskin for klasse Pro Stock 600 (se § 3.2.2.3.1 til 3.2.2.3.25) med effekt begrensende komponenter utviklet spesielt for de ulike modellene av de respektive snøscooterleverandørene.

Klasse for utøvere fra 11 til 14 år. Utøverne skal alltid, både ved trening og konkurranser, ha med en voksen ledsager.

Benyttes en Pro Stock 600 maskin, så skal den for å være godkjent brukt i klassen Rekrutt 11-13 være minst ett år gammel, samt at følgende effekt begrensende endringer er gjort på maskinen:

– Elektrisk kontrollenhet (ECU eller CDI) skal reprogrammeres med turtallsbegrensning slik at maks motorturtall blir 6500 RPM.

– Eventuell «holeshot»-funksjon på maskin må deaktiveres.

– Gassbegrenser (Trottle Block Kit) som hindrer at man kan gi mer enn 50% gass skal monteres. Kun gassbegrenser levert av snøscooterfrabrikanten kan benyttes.

– Eksosventiler skal låses i lukket posisjon med kitt utviklet av respektive snøscooterfrabrikant.

– Primærvariatoren skal ikke ha innslag høyere enn maks 4000 RPM. Innslag er definert til å være når sekundærvariatoren beveger seg, og snøscooteren er belastet av føreren.

– Stigtrinnsforhøyere (klosser) kan benyttes, men de må være konstruert på en slik måte at førerens sko har god plass på forhøyeren, samt at førerens eller andre føreres føtter ikke kan skades eller sette seg fast i dem ved uhell.

– Belter med kamhøyde opp til 44,5 mm (1 ¾ tommer) kan benyttes.

På www.nmfsport.no vil det publiseres liste med tiltatte begrenserkitt utviklet av de respektive snøscooterprodusentene.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen antar vi att du är nöjd med det. Acceptera Läs mer