Välj bort buller, inte snöskoter!

Snöskotersäsongen 2015 – 2016 närmar sig och alla med intresse för snöskotrar är mycket förväntansfulla att ge sig ut i snön. Därför är det dags aktualisera kampanjen mot bullrande snöskotrar, det blir allt viktigare att vi alla hjälps åt och gemensamt tar ansvar för en tystare fjällmiljö.

Oavsett årstid pågar arbetet i EU med nya lagar och regelverk, en fråga som är aktuell i Bryssel är bullernivån för snöskotrar. På sikt kan vi räkna med att det kommer regelverk som sätter press på tillverkarna att ta fram snöskotrar med lägre bullernivåer än i dag.

Det är Trafikverket som sköter snöskoterförhandlingarna i Bryssel och Snöfo har en bra dialog med den svenska representanten. Det framgår att Trafikverket anser att snöskotern är ett verktyg för många att komma ut i fjällvärlden. Alternativet att förbjuda snöskotern är inte aktuellt, det är bättre att göra den tystare. Detta ställningstagande är mycket positivt men ställer också krav på oss som kör snöskoter, vi har ett gemensamt ansvar för bra och vettiga regler i framtiden. Vi kan redan i dag påverka utformningen av de framtida reglerna genom att tydligt ta avstånd från trimpipor, köra hänsynsfullt och störa andra så lite som möjligt.

Moderna snöskotrar är tysta och om de framförs med hänsyn och respekt utgör den inte ett problem. Problemet uppstår om snöskotern manipuleras och körs med trimpipa vilket skapar en störande bullernivå. Skräckscenariot är att manipulerade och bullrande snöskotrar ger beslutsfattarna en bild av att alla snöskotrar bullrar och gör framtida regelverk så krävande att de blir svåra för tillverkarna att leva upp till.

Därför är det viktigt att vi alla inför den kommande snöskotersäsongen tar vårt ansvar och tydligt tar avstånd från bullrande snöskotrar!

/SNÖFO

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen antar vi att du är nöjd med det. Acceptera Läs mer